MADENCİLİK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

(ALMANCA - TÜRKÇE)

 

Almanca kelimeler arasında ara Türkçe kelimeler arasında ara

Kelimenin tümünde ara Kelimenin başında ara

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hazırlayanlar:
Prof. Dr. Gündüz ÖKTEN
Dr. Emre ÖNSEL

  Kaynaklar:

 1. Bischoff, W., Bramann, H., u.a., Das kleine Bergbaulexikon, Verlag Glückauf GmbH, 1979.
 2. Brockhaus, F.A., Der Sprach-Brockhaus Deutsches Bildwörterbuch, Wiesbaden, 1976.
 3. Fritzsche, C.H., Bergbaukunde, Erster Band 10. Auflage, Springer Verlag, 1961.
 4. Fritzsche, C.H., Bergbaukunde, Zweiter Band 10. Auflage, Springer Verlag, 1961.
 5. Kundel, H.(Çev. Eskikaya, Ş.), Kömür İstihsalinde Kazı Mekanizasyonu, İTÜ Kütüphanesi Sayı: 1184, 1981.
 6. Oberndorfer, T., Bergbaukunde für Gesteinshüttenleute, Institut für Bergbaukunde, Montanuniversität Leoben, WS 2000-2001.
 7. Öcal, M., Güngör, G., Gök, M.Ş., Resimli Madencilik Terimleri Sözlüğü, Kutay Ofset Matbaacılık.
 8. Roschlau, H., Heintze, W., Wissenspeicher Bergbautechnologie, VEB Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie, Leipzig, 1974.
 9. Şimşir, F., Madencilik Terimleri Sözlüğü, TMMOB Maden Mühendisleri Odası, Mattek Matbaacılık Ltd. Şti., Ankara, 2007.
 10. Wahrig, G., Deutsches Wörterbuch, Bertelsmann Lexikon Verlag, 1993.
 11. Ediger, E., Dündar,T., Güyagüler, T., Madencilik Terimleri Kılavuzu, Türk Dil Kurumu Yayınları, AÜ Basımevi, Ankara, 1979.
 12. Lexikon des Bergbaues
 13. TDK Güncel Türkçe Sözlük
 14. Bergmännische und Geologische Fachbegriffe
 15. BEOLINGUS, Dictionary De En
 16. Mineralienatlas - Fossilienatlas, Kategorie Bergbau, Lexikon
 17. dict.cc Deutsch-Englisch-Wörterbuch
 18. Online Wörterbuch der Fachbegriffe
 19. Geologische, mineralogische und petrographische Begriffe
 20. Wbuch.de Online Wörterbuch
 21. Glossar
 22. Geo – und Umweltportal Freiberg, Fachwörterbuch
 23. Cafe Uni.com, Wörterbuch für Türkisch – Deutsch
 24. Mineralogy Database
 25. mindat.org
 26. Jeolojik Devirler
 27. Serki.com, İnşaat Mühendisliği Hakkında Herşey
 28. wissen.de, Lexikon
 29. Zeno.org, Meine Bibliothek
 30. Indu Berg GmbH, Bergbauglossar
 31. Glossar | Bergmannssprache | Bergbaubegriffe | Bergbaulexikon
 32. Bergbaulexikon
 33. Bergmannssprache
 34. Grube Anna Bergbaumuseum, Das “Bergbau-Lexikon"
 35. GeoDZ.com, Das Lexikon der Erde
 36. Liste der Minerale
 37. Untertage – Übertage Bergbaulexikon
 38. Schaubergwerke Österreichs, Bergbaulexikon


(9.3.2015'den itibaren)